تبلیغات
چلچراغ - دوست داشتن فصل دارد...
IMG_20160518_235614.jpg

آدم ها دل دارند

پا دارند

 بند دلشان که پاره شود

 بند کفش هایشان را محکم می کنند

 و می روند

 دوست داشتن فصل دارد

دوست داشتن زمان دارد

کدام باغی را دیده ای زمستان که می شود

 لباسی از شکوفه بپوشد ؟

کدام مسافر ی را دیده ا ی که

 چمدان به دست سالها در ایستگاهی متروکه

چشم به ریل ها بدوزد؟

تو دیر به سراغم آمدی

تو دیر برآورده شدی

آرزوی کوچک من !

مثل بر آورده شدن آرزو ی کودکی ام

 در بزرگسالی ؛

دوست داشتنت دیگر به کارم نمی آید ؛

دیگر اندازه ام نمی شود ...

گفته بودم نه؟

دوست داشتن فصل دارد

 دوست داشتن زمان داردتاریخ : جمعه 12 خرداد 1396 | 04:59 ب.ظ | نویسنده : . بانوی اردیبهشت | نظرات