تبلیغات
چلچراغ - فاصله
IMG_20170531_012753.jpg

وقتی می شود فاصله گرفت بیهوده نمی جنگم..
چرا باید جنگید برای چیزهایی كه نمی توانی تغییرشان دهی؟!..
وقتی می شود لحظه های عمرت را با آدم های خوب بگذرانی...
چرا باید آنها را صرف آدم هایی كنی كه با بی حرمتی كردنشان برای نبودنت،
برای خط زدنت تلاش می كنند؟!...
جنگیدن همیشه خوب نیست!..
این را می گویم چون خیلی جنگیده ام!...
جنگیده ام تا شاید چیزی را عوض كنم!..
این روزها از هر كسی كه رنجم می دهد یا آرامشم را برهم می زند فاصله می گیرم!...
از آدم هایی كه حرمت دل دیگران را نگه نمی دارند،فاصله می گیرم!..
با آنها نباید جنگید باید گذشت

سخن بانوی اردیبهشت:آدم ها فراموش نمی کنند ،فقط دیگر ساکت می شوند
تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 1396 | 12:27 ق.ظ | نویسنده : . بانوی اردیبهشت | نظرات