تبلیغات
چلچراغ - باران
www_takpix_com-beautiful-rain-photos26.jpg

سالهاست درک درستی از کسانی که باران را دوست ندارند پیدا نمی کنم !

مگر میشود انسان باشی و بوی باران مستت نکند ؟

مگر میشود گوش شنوایی داشته باشی و صدای باران دل تنگت را نلرزاند ؟

مگر میشود عاشق باشی و یک قطره ابر ببارد و صد قطره تو نباری ؟

مسئله بی احساسی آدم های سنگ دل نیست !

مسئله این است  که آن طرف پنجره یک باران است و این طرف باران ها !

"شادی شیخ رضایی"

سخن بانوی اردیبهشت:

امروز موقع برگشتن از سرکار هوا ابری شد دلم لک زده بود برای باران ،صدای شرشر باران اولین قطره که خورد به صورتم ذوق کردم بوی خاک بلند شد خیلی دلم می خواست باران تندی بیاد حیف که چند قطره بیشتر نشد، دلم باران میخواد.
تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1396 | 11:12 ب.ظ | نویسنده : . بانوی اردیبهشت | نظرات